Estoński CIT – innowacyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców

Zajmiemy się Twoją sprawą szybko i kompleksowo!

Rafał Kołkowski

Doradca Podatkowy nr wpisu 13958

Zastanawiasz się nad wdrożeniem Estońskiego CIT, ale nie wiesz czy to rozwiązanie dla Ciebie?
Przeczytaj nasz artykuł i skontaktuj się z nami.

01
Dostosowanie Estońskiego CIT do Twoich potrzeb
02
Efektywne obniżenie opodatkowania
03
Elastyczność i skalowalność biznesu

Kluczowe korzyści z naszej pomocy we wdrożeniu Estońskiego CIT

Gwarantujemy opracowanie struktury dopasowanej w 100% do Twoich potrzeb.

Estoński CIT - najważniejsze informacje

Odroczenie momentu opodatkowania

Zapłata podatku jest odroczona do momentu dystrybucji zysku ze spółki.

Niskie efektywne opodatkowanie

Efektywna stawka podatku (obejmująca podatek od spółki oraz od dywidendy) to 20% lub 25%.

Uproszczenie formalności

Nie ma konieczności prowadzenia rachunkowości podatkowej, ustalania kosztów uzyskania przychodów czy obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Spis tematów

Co to jest Estoński CIT?

Estoński CIT (czyli ryczałt od przychodów spółek) to preferencyjny sposób opodatkowania, który uwzględnia potrzeby inwestycyjne Twojego biznesu.

W ramach Estońskiego CIT nie ma konieczności prowadzenia rachunkowości podatkowej, ustalania kosztów uzyskania przychodów czy obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Dokumentacja opiera się wyłącznie na zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu, a nie martwić się uciążliwą dokumentacją podatkową.

Istotnym elementem Estońskiego CIT jest to, że nie musisz płacić miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Zapłata podatku jest bowiem odroczona do momentu dystrybucji zysku ze spółki, co daje Ci swobodę wyboru, kiedy opodatkować swoje dochody. Możesz zainwestować swoje pieniądze w bieżącą działalność firmy i odroczyć moment opodatkowania.

Co więcej, zasady opodatkowania Estońskim CIT są również korzystne. Czytaj dalej i dowiedz się więcej.

Do kogo jest skierowany Estoński CIT?

Estoński CIT jest dostępny dla różnych rodzajów spółek, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych i innych. Wybierając ten reżim opodatkowania należy jednak spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in.:
 1. Rodzaju Przychodów: Przychody generowane przez spółkę z źródeł pasywnych, takich jak wierzytelności, odsetki, pożyczki, opłaty leasingowe, prawa autorskie i inne, transakcje z podmiotami powiązanymi nie mogą przekroczyć 50% łącznych przychodów spółki.

 2. Zatrudnienia: Spółka musi zatrudniać minimum 3 pracowników na pełen etat przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym lub zatrudniać na podstawie innej umowy, o ile wydatki na wynagrodzenia z tytułu innych umów stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

 3. Struktury wspólników: Wspólnikami, akcjonariuszami lub udziałowcami spółki powinny być wyłącznie osoby fizyczne.

 4. Braku posiadania udziałów w innych spółkach: Spółka nie może posiadać udziałów w kapitale innej spółki ani tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania.

 5. Sprawozdań Finansowych: Spółki, które wybierają Estoński CIT, nie stosują Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Warto zaznaczyć, że spółki, które wybierają ten reżim, mogą korzystać z niego przez okres 4 lat podatkowych, po których można go przedłużyć na kolejny okres. Estoński CIT jest również dostępny dla nowo założonych spółek. W takim przypadku, niektóre kryteria wskazane powyżej – dotyczące m.in. struktury przychodów czy zatrudnienia – są nieco złagodzone. Należy jednak pamiętać, że niektórzy podatnicy zostali wprost wyłączeni z tego reżimu opodatkowania. Obejmuje to między innymi przedsiębiorstwa finansowe, instytucje pożyczkowe, podatników prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

Jakie są zasady opodatkowana w Estońskim CIT?

Zasady opodatkowania w Estońskim CIT to prosty i efektywny sposób na rozliczenie podatku od dochodów spółek. Warto poznać kilka kluczowych aspektów:
 1. Dochód podlegający opodatkowaniu: Dochód jest ustalany jako (i) zysk netto, który został przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom lub wspólnikom (dochód z podzielonego zysku) lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym opodatkowanie Estońskim CIT oraz (ii) ukryte zyski, których wartość obejmuje różne rodzaje świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz wspólników. Osiągnięty dochód wykazujesz do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego na formularzu CIT-8E.

 2. Wysokość opodatkowania: Efektywna stawka podatku (która obejmuje podatek dochodowy od spółki oraz podatek od dywidendy) wynosi dla małych podatników łącznie 20% (zamiast efektywnych 26,29%: 9% CIT oraz 19% PIT), podczas gdy dla pozostałych podatników łącznie 25% (zamiast efektywnych 34,39%: 19% CIT oraz 19% PIT).

 3. Moment opodatkowania: Inaczej niż przy standardowych zasadach opodatkowania CIT, wskazane stawki znajdują zastosowania dopiero w momencie dystrybucji zysku netto / ukrytego zysku ze spółki. To oznacza odroczenie opodatkowania i więcej środków na bieżące rozwijanie swojego biznesu.

Estoński CIT jest korzystnym rozwiązaniem, szczególnie dla małych przedsiębiorstw, które mogą cieszyć się niższymi stawkami podatkowymi i prostymi zasadami opodatkowania. Ten reżim opodatkowania umożliwia elastyczność w kwestii momentu opodatkowania, co pozwala firmom dostosować swój harmonogram obciążeń podatkowych do swoich potrzeb.

Jak wdrożyć Estoński CIT?

Jak wdrożyć Estoński CIT?
 1. Rozpoczniemy od obliczenie korzyści podatkowych: Obliczymy i wyjaśnimy na jakie oszczędności możesz liczyć wdrażając Estoński CIT.

 2. Dodatkowa weryfikacja: Jeżeli Twoja grupa kapitałowa składa się z większej liczby spółek, dodatkowo zweryfikujemy, które spółki mogą przejść na Estoński CIT

 3. Przedstawimy harmonogram działania: Razem ustalimy terminy i kroki, aby proces wdrożenia Estońskiego CIT był klarowny.

 4. Wstępne przygotowanie: Przygotujemy dla każdej spółki wymaganą przez ustawę o CIT tzw. korektę wstępną w oparciu o uzyskane dane księgowe.

 5. Zawiadomienie: Przygotujemy i złożymy formularze o wyborze Estońskiego CIT jako formy opodatkowania.

Przejście na Estoński CIT jest możliwe do końca 1. miesiąca roku podatkowego albo też w trakcie roku podatkowego. W tym drugim przypadku należy jednak w trakcie roku podatkowego zamknąć księgi i przygotować sprawozdanie finansowe oraz rozliczyć klasyczny CIT.

Zajmiemy się kompleksowo Twoją sprawą

Gwarantujemy opracowanie struktury dopasowanej w 100% do Twoich potrzeb

Zajmiemy się kompleksowo Twoją sprawą

Gwarantujemy opracowanie struktury dopasowanej w 100% do Twoich potrzeb.

Jak wygląda współpraca z nami?

01

Wypełnij formularz

Wypełnij prosty formularz, a my przygotujemy się do działania

02

Spotkanie online

Rozmawiamy, analizujemy, i projektujemy spersonalizowane rozwiązania podatkowe

03

Podpisanie umowy

Teraz formalności – podpiszmy umowę, oficjalnie rozpocznijmy naszą partnerską podróż w zawiłym świecie prawa podatkowego. Gotowi do działania?

Kołkowski & Damięcki

O Kancelarii KODA

Misją KODA jest wykorzystanie naszego doświadczenia w podatkach i sporach sądowych w celu zapewnienia Ci spokoju i zgodności działań z przepisami prawa, ale także odkrywania innowacyjnych rozwiązań, które pomogą Ci osiągnąć sukces i efektywność finansową. Jesteśmy Twoim partnerem w biznesie.

Opinie naszych Klientów

Pozostałe specjalizacje

Skontaktuj się z nami

Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług, doskonałej obsługi klienta oraz budowania trwałych relacji opartych na zaufaniu i profesjonalizmie.

+48 667 232 717