Opodatkowanie najmu prywatnego

Opodatkowanie najmu prywatnego

Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania i zastanawiasz się jak opodatkować przychody uzyskiwane z najmu prywatnego, to ten wpis jest dla Ciebie!

Opodatkowanie najmu prywatnego

Wśród naszych Klientów słyszymy często sporo pytań o sposób opodatkowania najmu prywatnego, czyli zawieranego poza działalnością gospodarczą. W tym wpisie postaramy się rozwiać najważniejsze wątpliwości, zapraszamy do lektury!

Formy opodatkowania najmu prywatnego

Od 2023 roku jedyną formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego – czyli świadczonego poza działalnością gospodarczą – jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Klienci pytają nas czasem, czy ciąży na nich obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o opodatkowaniu ryczałtem przychodów z najmu? Otóż nie zawsze. Szczegóły w dalszej części wpisu!

Ustalenie wysokości przychodu

Przychód z najmu prywatnego powstaje w wysokości faktycznie otrzymanego czynszu najmu od lokatorów, w momencie gdy pieniądze zostaną Ci przekazane (np. w dniu zaksięgowania na Twoim koncie bankowym). Jeżeli jednak z umowy wyraźnie wynika, że obowiązek ponoszenia kosztów eksploatacyjnych lokalu ciąży na najemcy, wówczas możesz pomniejszyć kwotę uzyskanego przychodu o zaliczki na opłaty przekazywane dalej (np. do wspólnoty mieszkaniowej, zakładu energetycznego, itd.) w imieniu najemcy.

Oznacza to, że przy właściwej konstrukcji umowy najmu, wydatki związane z eksploatacją lokalu oraz opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości nie powinny być uwzględniane w Twoich przychodach opodatkowanych ryczałtem.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych (np. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 17 lutego 2023 r., 0114-KDIP3-2.4011.1101.2022.3.MG), do takich wydatków/opłat możesz zaliczyć, m.in.:

a) zaliczki na dostawę wody, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania, wydatki na nieruchomość wspólną, opłaty za wywóz śmieci i nieczystości, opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków;
b) ochrona;
c) ubezpieczenia najmu nieruchomości;
d) podatek od nieruchomości;
e) opłaty z tytułu zarządzania nieruchomością;
f) koszt dostępu do sieci energetycznej.

Wysokość ryczałtu od najmu prywatnego i sposób opłacania

Opodatkowanie najmu prywatnego nie jest trudne. Podatek (ryczałt) od najmu prywatnego opłacasz od uzyskanego przychodu (aby dowiedzieć się jak go ustalić zadzwoń do nas … lub spójrz akapit wyżej😉). Ryczałt wyniesie Cię:

  • 8,5% przychodu do kwoty 100 000 zł oraz
  • 12,5% przychodu od nadwyżki ponad 100 000 zł.

 

Ryczałt wpłacasz w wybranych przez siebie okresach rozliczeniowych na Twój indywidualny mikrorachunek podatkowy (sprawdź jak go wygenerować). Jak wskazaliśmy wyżej, z ryczałtu możesz się rozliczać w okresach miesięcznych (do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień do 20 stycznia) lub kwartalnych (do 20 dnia miesiąca następnego po upływie kwartału, a za ostatni kwartał do 20 stycznia następnego roku podatkowego).

Pamiętaj jednak, że rozliczenie kwartalne nie jest dla każdego i aby z niego skorzystać musisz spełnić określone warunki, m.in. osiągać przychody do 200 tys. euro oraz zadeklarować wybór rozliczenia kwartalnego w rocznym zeznaniu PIT-28, składanym do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego.

Obowiązek zgłoszenia umowy najmu

Uspakajamy Cię, obecnie nie ma obowiązku zgłaszania zawartej umowy najmu prywatnego do urzędu skarbowego. Taka konieczność może wystąpić jednak, gdy podpisujesz ze swoim lokatorem umowę najmu okazjonalnego.

Inne podatki (podatek od nieruchomości, VAT)

Pamiętaj, że poza koniecznością opłacania ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego, możesz być obowiązany do opłacania również innych podatków, takich jak m.in. podatek od nieruchomości od posiadanego lokalu czy VAT od świadczonych usług. Kwestie te wymagają jednak analizy konkretnego przypadku.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł o opodatkowaniu najmu prywatnego spodobał Ci się i wyjaśnił Twoje wątpliwości. Gdybyś jednak miał pytania, zadzwoń do nas, z chęcią Ci pomożemy!

Napisz do nas

Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług, doskonałej obsługi klienta oraz budowania trwałych relacji opartych na zaufaniu i profesjonalizmie.